بردهای پزشکی و اتوماسیون صنعتی

با توجه به ارزش بالا و شرایط تحریم دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی  و دیگر تجهیزات پزشکی که پردازنده های گرافیکی و منبع تغذیه دارند، نیاز به نگهداری و تعمیرات آنها چندین برابر تجهیزات دیگرالکترونیکی باید در نظر گرفته شود و این امر مستلزم تیمی مجرب و مجهز و با تجربه در امر تعمیرات سیستم های پزشکی است. این مجموعه آمادگی همکاری با شرکت ها و سازمانهای خدمات پزشکی و بیمارستانی می باشد.